Wie zijn wij?

Dutch Beardo’s,
Een baardenclub ontstaan uit broederschap, passie voor de baard, gezamenlijke interesses en de gezamenlijke interesse om andere mensen te helpen doormiddel van charities,In Maart 2021 ontstaan door de Founder en het samen komen van enkele mannen met baard wie elkaar elders hebben ontmoet, maar toch graag samen wat op poten wilden zetten om hun visie van wat een club behoord te zijn te realiseren, bij de Dutch Beardo’s staan Loyaliteit, Respect, Broederschap, Charity en het veroordelen van onrecht hoog in het vaandel, zo spreken wij ons open en bloot uit tegen misbruik van vrouwen, misbruik en verwaarlozing van kinderen, en proberen we ons op een goede manier in te zetten om de mensen met minder financiële mogelijkheden te helpen door bijvoorbeeld het inzamelen van speelgoed voor de minderbedeelden, hiervoor zijn de Dutch Beardo’s in gesprek geweest met verschillende instanties en is er een samenwerking ontstaan met de SpeelgoedbankTwente .De samenwerkingsverbanden zijn er voornamelijk om elkaars netwerken te versterken en samen een vuist te maken tegen de armoede en proberen om de kinderen toch wat meer zorgeloze momenten te geven.Verder is het natuurlijk voor de Bebaarde boys onderling zeer fijn om af en toe samen een meet te organiseren en samen een hapje en drankje te doen en nieuwe ideeën te brainstormen, de reden van de meets is heel simpel, naast het samenkomen en gezellig even bijkletsen is het ook noodzaak om af en toe een meeting te bespreken, aangezien we zitten verspreid over het hele land, van Noord tot Zuid, van West tot het mooie Oosten.En dat het idee van de Beardo’s toch wel goed lijkt te zijn blijkt uit het feit dat er inmiddels ook al een worldwide Beardo’s chapter is, een groep baarden met leden over de wereld gemeenschappelijke interesses en normen en waarden als de Dutch Beardo’s, zo groeien wij als Club en Merk langzaam maar gestaag over de wereld, en proberen we ons gedachtengoed met andere Baarden te delen.
We leven volgens het Motto: “even in the biggest storm we stand side by side” en heel makkelijk uitgelegd, als er iemand in de problemen zit, proberen de rest je uit de brand te helpen, is het een verhuizing, opknapbeurt van je huis of hoe gek je het ook kunt bedenken, wij staan voor elkaar klaar!
Dutch Beardo’s, een Club met prachtige Baarden voor elkaar en met elkaar👊

Founder/oprichter Adrian Oostlander